Živý betlém

Farnost Heřmanov Vás všech zve na Živý betlém dne 27. prosince 2019 od 17:00 hodin na farním dvoře v Heřmanově.