Kulturní dům

Ceny pronájmu kulturního domu Heřmanov (schválené Zastupitelstvem obce Heřmanov dne 22. 3. 2010) jsou platné od 1. dubna 2010.

Pronájem kulturního domu (pořádání taneční zábavy)

  • Letní období (od 1. 06. – 30. 09.)  – 1 000,- Kč
  • Zimní období (od 1. 10. – 31. 05.) – 2 000,- Kč

Pronájem kulturního domu (jednorázové akce): 

– místní občané nájem zdarma, platí jen spotřebu energií

  • Letní období  – 250,- Kč
  • Zimní období – 500,- Kč

– cizí zájemci platí nájem + spotřebu energií

  • Letní období –    500,- Kč
  • Zimní období – 1 000,- Kč

Dohoda o pronájmu kulturního domu

Chcete-li si pronajmout kulturní dům, je třeba uzavřít “Dohodu o pronájmu kulturního domu”.