Současnost obce

Heřmanov patří do správního obvodu města Velké Meziříčí. V současnosti zde žije okolo 200 stálých obyvatel v 93 domech. Součástí obce je také rekreační oblast s 53 chatami. V obci je kulturní dům, knihovna, pošta, dva obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, požární zbrojnice a hřbitov.

V naší maličké základní škole jsme byli z důvodu obrovského poklesu žáků ke dni 31. 8. 2015 pozastavit činnost. Podařilo se nám však úspěšně zrealizovat náhradní řešení pro vyžití školní budovy. Založili jsme tzv. Komunitní školu Heřmánek, což je víceúčelové kulturní zařízení sloužící potřebám dětí i dospělých. V prvních dvou školních letech navštěvuje naši komunitní školu více než 70 zájemců, kteří se přihlásili do různých kroužků. Také letos probíhá výuka: kreslení pro menší i starší děti, angličtina pro začátečníky i mírně pokročilé, individuální výuka hry na kytaru i klavír, zpěv sólový i skupinová výuka dětí s rodiči, cvičení děvčátek s pompony, aerobik i pilates, pro dospělé základy práce s počítačem. Velmi zajímavý je také dětský pěvecký „Heřmánkový sboreček“, který nacvičuje vystoupení k různým akcím, (rozsvěcování vánočního stromu, oslava Dni matek apod.). Provoz komunitní školy plně sponzoruje obec Heřmanov, platy lektorů jsou hrazeny ze školného žáků. Letos již třetím rokem proběhl o prázdninách tzv. minitábor pro malé děti. Víceméně celé prázdniny nabízíme tuto „hlídací“ službu rodičům a zábavný program dětem ve škole. Za tu dobu se zde vystřídalo více než 65 spokojených dětí nejen z naší obce, ale širokého okolí.

V uplynulých letech se v obci podařilo zrealizovat celou řadu plánovaných akcí z Programu obnovy venkova, např.: veřejný vodovod, telefon, opravu elektrické sítě, plynofikaci obce, úpravu veřejného prostranství před kostelem, parketem a obecním úřadem, autobusovou čekárnu, opravu hřbitovní zdi. Byla provedena kompletní rekonstrukce kulturního domu. Předloni jsme již kompletně dokončili rekonstrukci další budovy OÚ, ve které se nachází klubovna, kuchyňka, sociální zařízení, sklad SDH a archív. Udělalo se zateplení budovy školy, oprava tělocvičny a výměna oken v kulturním domě, na poště a obecním úřadě. Provedli jsme rekonstrukci veřejného osvětlení, opravu rozhlasu. Na návsi bylo vybudováno dětské hřiště a dokončen sportovní komplex u školy (travnaté i víceúčelové hřiště, dětský koutek, WC, posezení, sportovní zázemí). Nejvýznamnější opravy jsme provedli vloni a letos s použitím dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Použili jsme peníze 2 x 600 000,- Kč, které jsme získali za vyhranou Oranžovou a Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 a 2016. V roce 2016 jsme provedli výměnu krovů na obecních budovách (klubovně a obecním úřadě) a letos se nám již podařilo udělat celkové zateplení, drobné úpravy a fasádu. Celkové náklady jsou cca 2 mil. Kč. Z letošních peněz programu Obnova venkova jsme si již stihli vybudovat novou zasedací místnost pro potřeby zastupitelstva obce. Z letošní získané dotace Mze opravíme požární zbrojnici. Za vítězství v soutěži Vesnice roku 2017 z programu MMR budeme opravovat fasádu kulturního domu a školu. Podařilo se nám získat také dotaci Mze na kanalizaci a výstavbu ČOV.

Společenský život je v naší obci to, čím se můžeme právem chlubit. Hlavním pořadatelem většiny akcí je Sbor dobrovolných hasičů (založený 1894), který má v současnosti šedesát členů (včetně žáků). Každoročně pořádáme například ostatkový průvod, kterého se tradičně účastní mnoho krásných masek. V letošním roce jich bylo celkem 53, dále pak 5 muzikantů a 3 hasiči. Tradiční akcí bývá také únorový hasičský ples s bohatou tombolou. Letos v květnu se uskutečnil již XVII. ročník soutěže hasičských družstev „Heřmanovská savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Této mše se účastní hasiči z celého Okrsku Heřmanov. Vloni slavnostně v hasičských uniformách nastoupilo odhadem 70 hasičů. V červnu hasiči pomáhají také při akci „Boží tělo“, nesou v průvodu baldachýn pro kněží a slavnostní historické prapory.

Červencová pouť je zasvěcena svátku p. Marie Karmelské. O naší pouti byl natočen i dokumentární film „Bábina pouť“ (tradice založena v roce 1918). Poutní průvod v neděli ráno vychází z Vidonína , přes Radňoves, Novou Ves a končí mší svatou na návsi v Heřmanově. Tradičně se koná páteční před pouťový fotbal ženatí versus svobodní. Na návsi se uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy. V minulých letech jsme v neděli o pouti uspořádali posezení s dechovou kapelou Bobrůvanka nebo Moravanka. Jinak každoročně v neděli odpoledne hraje po vesnici Heřmanovská kapela (která oslavila více než 35 let společného hraní).

Hodně akcí v roce připravujeme pro děti. V červnu slavíme Den dětí, v říjnu se vždy koná lampionový průvod, následuje program a občerstvení. Žáci naší „Komunitní školy Heřmánek“ nám připravují minikoncerty, akce během roku i besídky v kulturním domě (besídku ke Dni matek a vánoční besídku). Pro všechny zájemce je k dispozici sportovní areál u školy a nové dětské hřiště na návsi. Pravidelně organizujeme sportovní utkání (fotbal, 2 x ročně turnaj v nohejbalu, vánoční turnaj ve stolním tenise či hokejová utkání). Poslední roky pořádáme také zájezdy do vinných sklípků, termálních lázní či na muzikály do Prahy a mnohé další. Podařilo se nám krásně nasvítit vánoční strom na návsi u kostela. Slavnostní rozsvěcování s vánočním punčem a perníčky probíhá vždy v první adventní neděli. Pravidelně pořádáme vánoční koncerty buď s Triem od sv. Jakuba, nebo s Lucii Laubovou a Františkem Fialou. Konec roku slavíme silvestrovským posezením v kulturním domě. V zimních měsících je KD využíván i na stolní tenis.

Obec podporuje a finančně se účastní i pořádání většiny akcí. V obci funguje knihovna, kterou jsme umístili aktuálně do prostor pošty. Díky tomu, že obec provozuje již druhý rok Poštu Partner, máme k dispozici naše „informační centrum“ každý den tři hodiny od 16:00– 19:00 hodin.

V obci je instalován bezdrátový internet a na OÚ bylo zřízeno pracoviště Czech pointu. Snahou obecního zastupitelstva je vyřešit všechny problémy týkající se chodu obce i přes omezené finanční prostředky, které máme k dispozici.

 

FOTOGALERIE

V současné chvíli pro Vás fotogalerii připravujeme, nicméně fotografie z různých akcí, které se konaly v naší obci si můžete prohlédnout na webových stránkách www.rajce.net

KOMUNITNÍ ŠKOLA HEŘMÁNEK

Naše obec zřídila webové stránky pro nově vzniklou komunitní školu. Kliknutím na odkaz www.kshermanek.cz se dostanete na webové stránky.

 

FACEBOOK HEŘMANOVA

Naše obec má také svůj facebook. Kliknutím na odkaz www.facebook.com se dostanete na facebookové stránky.

 

EKO FARMA ZELENÉ ÚDOLÍ

Obec Heřmanov úzce spolupracuje s EKO farmou Zelené údolí. Kliknutím na odkaz http://zeleneudoli.hermanov.cz se dostanete na jejich webové stránky.

 

Heřmanov v datech:

První písemná zmínka: rok 1349
Rozloha: 538 ha
Nadmořská výška: 585 m
Počet obyvatel: 205
Dominanta obce: kostel sv. Mikuláše