SDH

Sbor dobrovolných hasičů Heřmanov byl založen v roce 1894 (bližší údaje nejsou známy). Zakládajícími členy byli P. Karel Bobrovský (farář), Arnošť Šeha (nadučitel), Josef Holánek (rolník a starosta obce), Josef Melichar (obchodník) a Eduard Caha.

Prvními funkcionáři byli zvoleni:Založení SDH Heřmanov

  • starostou sboru: František Švéda (hraběcí revírník)
  • náčelníkem a jednatelem: Josef Holánek (čp.26)

Sbor měl při založení pouze 7 členů.

SDH v 19. stoletíOd svého založení do roku 1898 byl sbor bez stříkačky. Teprve v tomto roce byl hasičům za přispění obecního úřadu a občanů zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka jednoproudní, žebříky, háky a různá drobná výzbroj za 1 050,– zl. Teprve v roce 1943 byla zakoupena od firmy Smekal motorová stříkačka DS 16. Na přechodnou dobu měl sbor v padesátých letech starší nákladní auto. V roce 1968 byla SDH přidělena ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12 a v roce 1973 bylo hasiči koupeno vyřazené nákladní auto ROBUR od podniku Zelenina Havlíčkův Brod. Hasební technika byla nejdříve uložena v provizorním skladišti. Teprve po roce 1970 byla potavena nová hasičská zbrojnice.

Ve vyššich funkcích pracovali: 1959-1972 Josef Loup (okrskový velitel Heřmanova), 1985-1989 Zdeněk Sysel (velitel okrsku Křižanov).

Sbor oslavil 30. výročí založení v roce 1924. Při oslavých 50. výročí založení byla posvěcena motorová stříkačka, koupená v roce 1943. Oslavy 100. výročí založení byly konány v roce 1994. Oslavy byly zahájeny svatou mší a odpoledne proběhla soutěž družstev v požádním útoku. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev z 15 sborů. První dvě místa získali hasiči Heřmanova.

Sbor byl po celou dobu trvání velice aktivní. Pořádal zábavy, zejména pouťové, a každoročně hasičský ples. Od roku 1923 do roku 1947 sehrál divadelní soubor celkem 6 divadelních her. Některé byly hrány i v sousedních vesnicích. SDH se řádně staral o pohotovost požární techniky, prováděl požární kontroly v obci, přednášky pro občany a školní mládež a zúčastňoval se cvičení a soutěží v okrsku i okresu. Plně se zapojil do práce v obecním zastupitelstvu, o čemž svědčí to, že z 9 členů zastupitelstva je 8 hasičů.

První požár, u kterého sbor zasahoval, byl požár hospodářské usedlosti (čp. 1) dne 17. září 1929. Likvidace požáru trvala 3 hodiny. Celkem vzniklo v obci od založení SDH 6 požárů, z toho byly 2 požáry lesa. V okolních obcích sbor zasahoval u 7 požárů. Nejzávažnějším z těchto požárů byl požár stodoly v Nové Vsi v roce 1988. Po likvidaci požáru byli 2 hasiči br. František Lunda a Vlastimil Volf odměněni věcným darem a čestným uznáním od okresního výboru SPO Žďár nad Sázavou za příkladnou práci při zásahu.

Výbor v roce 1995: starosta sboru Vlastimil Lunda, (čp. 76), velitel František Lunda (čp. 55), zástupce velitele Miroslav Holý (čp. 16), strojník Pavel Jobánek (čp. 21), referent prevence Vladimír Kolbábek (čp. 32), jednatel Josef Holánek (čp. 71), hospodář Ing. Petr Zeman (čp. 8), kronikář Josef Holánek (čp. 7) a člen výboru Ing. Zdeněk Chadim.

Obec je napojena na veřejný vodovod a na vodovodním řádu v obci jsou instalovány požární hydranty, což přispívá k lepšímu zvládnutí hasebních prací.

Členská základna k 1. červnu 1998 měla celkem 45 členů, a to:

František Bajer, Luboš Bajer, Stanislav Bojanovský, Petr Brychta, Rudolf Brychta, Zdeněk Chadim, Josef Chromý, Pavel Chromý, Antonín Dočkal, Oldřich Fic, Josef Holánek, Leoš Holánek, Ivo Holánek, Josef Holánek, Josef Holánek, Josef Holánek, Pavel Holánek, Ing. František Holánek, František Hubl, Vladimír Jobánek, Vladimír Kolbábek, Jiří Koukola, Jiří Koukola, Josef Loup, Josef Lunda, František Lunda, Miroslav Lunda, Miroslav Lunda, Pavel Lunda, Petr Lunda, Martin Lunda, Vlastimil Lunda, Josef Paták, Josef Paták, Milan Požár, Oldřich Požár, Zdeněk Sysel, Zdeněk Sysel, Jiří Volf, Petr Zeman, Rudolf Zeman, Oldřich Čermák, Radek Čermák, Antonín Švanda.