Standard ISVS

Výpis informací zveřejněných podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název
obec Heřmanov

2.  Důvod a způsob založení
dle zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

 • starosta
 • místostarosta
 • 7 členů zastupitelstva
 • finanční komise
 • kontrolní komise

Více informací najdete v menu “Zastupitelstvo obce”.

 4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Heřmanov
Heřmanov 35
594 58 Heřmanov

Telefon, fax: +420 566 543 511
E-mail: obec@hermanov.info
ID schránky: ea9aybf

5. Platby

poukazujte na číslo účtu 1625334339/0800
Česká spořitelna, a. s. Velké Meziříčí

6.  IČ

00599387

7. DIČ

CZ00599387

8. Rozpočty

Rozpočty za jednotlivé roky najdete v menu Obecní úřad –Rozpočty

9. Žádosti o informace

 • písemně – poštou
 • e-mailem – obec@hermanov.info
 • ústní dotaz
 • internetové stránky – https://www.hermanov.info

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Heřmanov

11. Opravné prostředky

Písemně nebo osobně na adresu OÚ Heřmanov.

12. Formuláře

Obecní úřad Heřmanov

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Vyhláška, kterou se vydává řád pro pohřebiště v Heřmanově
 • Obecně závazná vyhláška obce Heřmanov číslo 1/2014, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje
 • Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 • Obecně závazná vyhláška číslo 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Průvodce životními situacemi – gov portál

14. Nejdůležitější předpisy

najdete v menu “Sbírky zákonů”

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není vydán.

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 sb.

Výroční zprávy o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací nebyly vydány. O informace nebylo žádáno.

17. Seznam organizací

 • Sbor dobrovolných hasičů Heřmanov – organizační složka OÚ Heřmanov
 • Knihovna – organizační složka OÚ Heřmanov