Lihovar

Mezi neobvyklé zajímavosti Heřmanova patří vysoký komín na návsi, jenž je pozůstatkem bývalého lihovaru. Lihovar svým původem patřil mezi nejstarší lihovary na Moravě. Podle listiny sing. G 3/XVIII-1 byl lihovar v Heřmanově založen roku 1835 a patřil velkostatku náměšťskému až do roku 1879. Zbouraný byl v sedmdesátých letech minulého století a jeho komín slouží nyní jako hnízdiště čápů.

Zatím nejvýznamnější akcí posledních let bylo bezesporu obnovení pomníku prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi a politikovi A. Švehlovi v roce 2013. Tento pomník byl poprvé v naší obci odhalen v roce 1936, v roce 1940 byl nuceně odstraněn. Z původního pomníku se zachoval jen sokl a zbytek byl zakopaný v zemi. Při kácení starých lip byla deska pomníku náhodně objevena a obec následně památník obnovila. Tento počin byl také vybraný do soutěže Zlatá jeřabina 2013 za kulturní počin roku Kraje Vysočina.