Farnost

Římskokatolická farnost Heřmanov u Velké Bíteše se nachází v děkanství velkomeziříčském, biskupství brněnském v okrese Žďár nad Sázavou. Kostel je zasvěcen svatému Mikuláši a byl vystavěn v roce 1732. Zdejší fara byla postavena roku 1799.


Farnost zahrnuje tyto obce:

  • Bojanov
  • Meziboří – část
  • Milešín
  • Nová Ves
  • Radňoves
  • Vidonín

Římskokatolická farnost
Heřmanov 2
594 58 Heřmanov
Děkanství velkomeziříčské
Číslo účtu: Česká spořitelna – 1626449349/0800

www.farnosthermanov.cz


Duchovní správce:
P.  Mgr.  Václav Hejč (bydlí na faře v Křižanově)
Telefon: + 420 728 625 767
Email: krizanov@dieceze.cz


Pořad bohoslužeb:
Pátek – 17.00 hodin
Neděle – 9.00 hodin

Ostatní bohoslužby a pobožnosti o slavnostech a svátcích jsou podle aktuálního ohlášení.