Aktuality

Nouzový stav

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Více informací najdete v menu pod položkou NOUZOVÝ STAV”.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020 ve farnosti Heřmanov

  •  11 144,- Kč – Heřmanov
  •  10 910,- Kč – Vidonín
  •  10 340,- Kč – Nová Ves
  •    7 010,- Kč – Radňoves
  •    6 540,- Kč – Milešín

CELKEM bylo vybráno:    45 944,- Kč.

Moc děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní sbírky.

Novoroční výšlap na Svatou horu

I letos proběhl tradiční “Novoroční výšlap” na Svatou horu. Sraz účastníků byl ve 13.00 hodin. Z Heřmanova se výšlapu účastnilo více než 40 lidí. Všichni jsme se setkali s občany okolních obcí na Svaté hoře.

Živý betlém

Farnost Heřmanov Vás všech zve na Živý betlém dne 27. prosince 2019 od 17:00 hodin na farním dvoře v Heřmanově.